Arctic Umiaq Line udfører passagersejlads i grønlandske farvande. Årligt sejler ca. 20.000 rejsende med Arctic Umiaq Lines passagerskib og –både, heraf er ca. 2000 turister.

Selskabet blev grundlagt 1774, og siden 1797 har vi navigeret vores egne fartøjer i indenrigs- og udenrigsfart. Arctic Umiaq Line har altså eksisteret i over 200 år og er i dag ejet af Royal Arctic Line.

Arctic Umiaq Line råder over ét passagerskib. Vores besætning er veluddannet og har stor erfaring i sejlads i arktiske farvande. Vi ser frem til at byde dig velkommen ombord!

Formand Niels Clemensen

Bestyrelsesmedlem Verena Karlsson

Bestyrelsesmedlem  Line Frederiksen

Direktør Anders Bay Larsen