1.           BILLETTER

 1. Bookingen foretages på https://aul.gl/ . Betaling forfalder samtidig med bekræftelsen af bookingen. Bekræftelse og betaling indebærer en samtidig accept af de generelle vilkår.
 2. Billet skal fremvises ved ombordstigning. Billetten indeholder et booking-nr., som skal oplyses ved henvendelser til Arctic Umiaq Line A/S.

a)            Gebyr

 1. Ved køb af billet online opkræves et salgsgebyr på 90,00 DKK udover billetprisen
 2. Ved køb af billet ombord opkræves et salgsgebyr på 250,00 DKK udover billetprisen
 3. Eventuelle gebyr som tredjemand opkræver ved køb er Arctic Umiaq Line A/S uvedkommende

b)            GO-billet

 1. En GO-billet kan ikke ændres eller afbestilles og er alene gældende til den købte rejseplan og passager.
 2. Rabatydelser er ikke gældende for GO-billetter.
 3. Det er ikke muligt at opgradere en GO-billet (f.eks. fra en Liggeplads til en Liggeplads Premium).

c)             STANDARD-billet

 1. En STANDARD-billet kan ændres op til 24 timer før afgang mod et ændringsgebyr på 90,00 DKK per booking.
 2. En STANDARD-billet kan ændres til rotationen før eller til rotationen efter den rotation hvor den bookede afgang er, så længe rotationen før eller efter har en identisk sejlplan som på den bookede afgang, mod et ændringsgebyr på 90,00 DKK per booking + difference i billettens pris:
 3. Er rotationen før den bookede afgangs rotation anderledes, kan bookingen ikke ændres til rotationen før.
 4. Er rotationen efter den bookede afgangs rotation anderledes, kan bookingen ikke ændres til rotationen efter.
 5. Er rotationen før og efter den bookede afgangs rotation anderledes, kan bookingen ikke ændres til før eller efter.
 6. Er billettens pris højere i den ændrede afgangs rotation, betales differencen i prisen af kunden samtidigt med at kunden betaler et ændringsgebyr på 90,00 DKK per booking.
 7. Er billettens pris lavere i den ændrede afgangs rotation, refunderes differencen i prisen til kunden samtidigt med at kunden betaler et ændringsgebyr på 90,00 DKK per booking.
 8. En købt STANDARD-billet kan refunderes i overensstemmelse med afsnit 2 ii. nedenfor.  Billetter afbestilt mindre end 24 timer før afrejsen, refunderes ikke.
 9. Rabatydelser er gældende for STANDARD-billetter.
 10. Det er muligt at opgradere eller nedgradere det købte produkt (f.eks. fra en Liggeplads til en Liggeplads Premium med en STANDARD-billet mod et ændringsgebyr på 90,00 DKK per booking, og ligeledes fra en Liggeplads Premium til Liggeplads mod et ændringsgebyr på 90,00 DKK per booking).

d)            FLEX-billet

 1. En FLEX-billet kan ændres op til 24 timer før afgang mod et ændringsgebyr på 90,00 DKK per booking.
 2. En FLEX-billet kan frit ændres til en ny rejseplan mod et ændringsgebyr på 90,00 DKK per booking + difference i billettens pris.
 3. Er billettens pris højere i den ændret rejseplan, skal differencen i prisen betales i ændringen samtidigt med at kunden betaler et ændringsgebyr på 90,00 DKK per booking.
 4. Er billettens pris lavere i den ændret rejseplan, refunderes differencen i prisen til kunden samtidigt med at kunden betaler et ændringsgebyr på 90,00 DKK per booking.
 5. En købt FLEX-billet kan refunderes i overensstemmelse med afsnit 2 iii. nedenfor. Billetter afbestilt mindre end 24 timer før afrejsen, refunderes ikke.
 6. Rabatydelser er gældende for FLEX-billetter.
 7. Det er muligt at opgradere eller nedgradere det købte produkt.
 8. Det er f.eks. muligt at opgradere fra en Liggeplads til en Liggeplads Premium med en FLEX-billet mod et ændringsgebyr på 90,00 DKK per booking. Det er således muligt at nedgradere f.eks. fra Liggeplads Premium til Liggeplads med en FLEX-billet mod et ændringsgebyr på 90,00 DKK per booking.

e)            Rundrejser

 1. Rundrejser i Junior Suites fra d. 1. juni 2024 til d. 19. oktober 2024 fra Nuuk til Nuuk svarer til en FLEX-billet, dog begrænset til de tre rundrejse produkter.
 2. Det er muligt at ændre billetten til en anden rundrejseafgang
 3. Det er ikke muligt at ændre til en anden rejseplan

2.           AFBESTILLING OG REFUSION

 1. Dele eller hele af billetprisen kan refunderes, hvis det er en STANDARD eller FLEX billet, og afbestilles minimum 24 timer før den oprindelige booket afrejsetid.

a)            Refusion GO-billet

 1. Refusionsgrad for en GO-billet, når afbestillingen sker:
 2. 90 dage eller mere, før oprindelig afrejsetid: 0%
 3. 60-89 dage før oprindelig afrejsetid: 0%
 4. 30-59 dage før oprindelig afrejsetid: 0%
 5. 7-29 dage før oprindelig afrejsetid: 0%
 6. 24 timer -6 dage før oprindelig afrejsetid: 0%
 7. Mindre en 24 timer før oprindelig afrejsetid: 0%
 8. No-show: 0%

b)            Refusion STANDARD-billet

 1. Refusionsgrad for en STANDARD-billet, når afbestillingen sker:
 2. 90 dage eller mere, før oprindelig afrejsetid: 90%
 3. 60-89 dage før oprindelig afrejsetid: 80%
 4. 30-59 dage før oprindelig afrejsetid: 60%
 5. 7-29 dage før oprindelig afrejsetid: 40%
 6. 24 timer – 6 dage før oprindelig afrejsetid: 20%
 7. Mindre en 24 timer før oprindelig afrejsetid: 0%
 8. No-show: 0%
 9. Refunderingsgebyr per passager per strækning: 90,00 DKK

c)             Refusion FLEX-billet

 1. Refusionsgrad for en FLEX-billet, når afbestillingen sker:
 2. 90 dage eller mere, før oprindelig afrejsetid: 100%
 3. 60-89 dage før oprindelig afrejsetid: 100%
 4. 30-59 dage før oprindelig afrejsetid: 100%
 5. 7-29 dage før oprindelig afrejsetid: 90%
 6. 24 timer – 6 dage før oprindelig afrejsetid: 90%
 7. Mindre en 24 timer før oprindelig afrejsetid: 0%
 8. No-show: 0%
 9. Refunderingsgebyr per passager per strækning: 90,00 DKK

d)            Refusion af tilkøb

 1. Refusionsgrad for tilkøbsprodukter, såsom måltider, tæppe, wi-fi og udflugter, når afbestillingen sker:
 2. 30 dage eller mere, før oprindelig afrejsetid: 100%
 3. 7-29 dage før oprindelig afrejsetid: 50%
 4. Mindre en 7 dage før oprindelig afrejsetid: 0%
 5. No-show: 0%
 6. Refunderingsgebyr på tilkøbsprodukter: 0 DKK

e)            Refusion af gebyrer

 1. Gebyrer, såsom salgs- og ændringsgebyrer kan ikke refunderes, uanset billettype.

3.           AFLYSNING OG ÆNDRINGER

 1. Tidsplaner er kun et estimat og kan ikke garanteres. Arctic Umiaq Line A/S forbeholder sig retten til at aflyse enkelte afgange samt ændre fastlagte afgangstider. Arctic Umiaq Line A/S yder ingen erstatning, såfremt aflysningen eller ændringen skyldes manglende tilslutning til rejsen eller udefrakommende omstændigheder, som f.eks. force majeure eller force majeure-lignende forhold, så som strejke, vind- og vejrforhold, herunder forsinkelser som følge heraf, naturkatastrofer, krigshandlinger, epidemier, tekniske årsager og myndighedskrav. Listen er ikke udtømmende.
 2. Arctic Umiaq Line A/S forbeholder sig retten til at indkvartere passageren i anden kategori end den bestilte på hele eller en del af rejsen og udbetaler som godtgørelse herfor alene pro rata-forskellen mellem prisen for den bestilte kategori og den lavere kategori passageren er tildelt.
 3. Hvis storis eller anden naturhindring eller myndighedskrav gør det uforsvarligt at fortsætte rejsen, kan Arctic Umiaq Line A/S afbryde rejsen i nærmeste havn. Rejsen genoptages snarest muligt.

4.           RABATYDELSER

 1. Rabatydelser gælder for Entre, Liggeplads og Liggeplads Premium produkter.
 2. Rabatydelser er ikke gældende for en GO-billet.
 3. Rabatydelser er ikke gældende for gebyrer.
 4. Rabatydelser er ikke gældende for kahytter og suites.

a)            Børnerabat:

 • Spædbørn fra 0 til og med 24 måneder: 100% rabat af billetprisen
 • Børn fra 2 til og med 12 år: 50% rabat af billetprisen

b)            Pensionister med bopæl i Grønland:

 • Alderspensionist i lav-, midt- og højsæson: 50% rabat af billetprisen
 • Førtidspensionist i lav- og midtsæson: 50% rabat af billetprisen
 • Førtidspensionist i højsæsonen: 25% af billetprisen
 • Der skal fremvises pensionistkort ved køb af billet, eller kort efter, før afrejse
 • Rabatten gælder ikke med tilbagevirkende kraft, hvis rejsen er begyndt
 • Rabatten gælder ikke for alderspensionister med bopæl udenfor Grønland

Er du i tvivl, fremsend kopi af pensionskortet til info@aul.gl


5.           REJSEGODS

 1. Bagage er begrænset til 30 kg. per person for rejsende i Entre, Liggeplads, Liggeplads Premium eller Kahyt.
 2. Bagage er begrænset til 60 kg. per person for rejsende i Suites.
 3. Bagage må kun omfatte almindeligt rejsegods som kufferter, tasker, sække eller lignende.
 4. Ekstra bagage koster 10,00 DKK per kg. + et gebyr på 200,00 DKK.
 5. Overvægt vil blive henvist til forsendelse til gældende takst som gods med skib.

6.           REJSE MED TREDJEPART

 1. Arctic Umiaq Line A/S forbeholder sig retten til at gennemføre hele eller dele af en rejse købt via ArcticUmiaq Line A/S ved inddragelse af tredjepart
 2. Visse strækninger befordres alene af tredjepart. Disse strækninger omfatter – men er ikke begrænset til:
 3. Uummannaq – Upernavik og retur
 4. Uummannaq – Ikerasak og retur
 5. Uummannaq – Saattut og retur
 6. Uummannaq – Ukkusissat og retur
 7. Arctic Umiaq Line A/S kan uden varsel tilføje eller inddrage strækninger til befordring af tredjepart
 8. Ved befordring af tredjeparts rederi er det til hver en tid tredjepart rederiets vilkår og betingelser for så vidt angår den praktiske gennemførelse af rejsen der er gældende.

7.           UDFLUGTER (”Excursions”)

 1. Medmindre andet er klart og tydeligt angivet i beskrivelsen af en udflugt der tilbydes via Arctic Umiaq Line A/S’ bookingportal, er det tredjepart der udfører denne
 2. Alle udflugter udbudt via Arctic Umiaq Line A/S’ bookingportal bliver ene og alene faciliteret og solgt via portalen; Arctic Umiaq Line A/S har ikke kontrol over tredjeparts personale, tilbud, services, materiel eller andet der måtte være involveret i udflugten. Det er til hver en tid den udførende parts gældende vilkår og betingelser der er gældende ved en udflugt
 3. Arctic Umiaq Line A/S kan ikke stilles til ansvar for tredjeparts udførelse af udflugter, herunder eksempelvis (men ikke begrænset til):
 4. Aflysninger
 5. Ændringer
 6. Uforløste forventninger
 7. Afvisning af passagerer på dagen

8.           AFVISNING OG BORTVISNING

 1. Afvisning eller bortvisning af en passager kan ske før og under rejsen, såfremt Arctic Umiaq Lines A/S’ personale vurderer, at passageren er til gene. Bortvisning kan f.eks. ske hvis passageren udgør en sikkerhedsmæssig risiko for, ikke har eller vil anskaffe sig gyldig billet, ikke følger anvisninger fra personalet, opfører sig støjende eller voldeligt, eller udøver hærværk. Listen er ikke udtømmende.
 2. Afvisning eller bortvisning kan ske ved politiets hjælp.

9.           DATABESKYTTELSE

 1. For at kunne behandle bookingen og sikre, at rejsearrangementer forløber uden problemer og lever op til de krav der med rette kan forventes, skal Arctic Umiaq Line A/S bruge de oplysninger du afgiver i forbindelse med din booking, såsom navn, adresse og eventuelle særlige behov kostmæssige krav etc.
 2. Vi tager det fulde ansvar for at sikre, at der er implementeret korrekte sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine oplysninger.

10.           TVISTER OG VÆRNETING

 1. Enhver tvist skal så vidt muligt forsøges løst parterne imellem via dialog.
 2. Hvis der opstår et problem under og i forbindelse med din rejse, skal du straks anmelde det ombord. I det usandsynlige tilfælde, at et problem ikke kan løses på det pågældende tidspunkt, og du ønsker at klage til os, opfordres du til at sende en fyldestgørende skriftlig beskrivelse inden for 28 dage efter din hjemkomst.
 3. Du er desuden forpligtet til så vidt muligt at begrænse dine tab og ulempe, du måtte have som konsekvens af forholdene. Hvis du ikke foretager én eller eller flere af disse handlinger, vil det forringe vores evne til at løse dit problem og/eller undersøge det fuldt ud. Som følge deraf vil enhver ret til erstatning, som du eventuelt måtte have, efter omstændighederne blive fortabt eller væsentligt reduceret.
 4. Eventuelle søgsmål skal anlægges ved Retten i Grønland. Grønlandsk ret finder anvendelse.