Arctic Umiaq Line baserer sin identitet og udvikling på en mission, vision og nogle grundlæggende værdier. Disse udgør det afgørende fundament for den dagligdag, som selskabet skaber.

Mission
Vores mission er at tilbyde kunderne konkurrencedygtige og attraktive skibsbilletter, gode oplevelser til turister og lokalrejsende samt fungere som turismeudvikler og partner for offentlige myndigheder og erhvervsorganisationer i og omkring Grønland.

Vision
Vores vision er at styrke skibspassagertransporten, der øger attraktiviteten og stimulerer efterspørgslen på rejser i Grønland. Alt med henblik på at sikre vores kunder den bedste oplevelse.

Værdier
Arctic Umiaq Line arbejder ud fra 4 kerneværdier: Kommerciel logik, gensidig problemløsning, tilgængelig service og respektfuld åbenhed.

Kommerciel logik
Hos Arctic Umiaq Line har vi en enkel og sammenhængende logik for vores organisation, der gør os i stand til at manøvrere og konkurrere om kunderne. Vi er kundeorienterede og omkostningsbevidste. Vi når vores mål ved at træffe beslutninger baseret på, hvad der er bedst for kunden, for selskabet og for os selv – i den rækkefølge.

Gensidig problemløsning
At løse problemer er en del af vores hverdag. Opgaver eller problemer bliver ikke gemt, glemt eller skubbet over til andre – de løses med det samme (hvis det er muligt). Vi løser opståede problemer bedst, når vi arbejder sammen, og vi står gerne tidligt op og går sent i seng, når det kræves. Vi skaber den fornødne plads til nytænkning, udfordring og meningsudveksling, så vi får det bedste frem i vores kolleger.

Tilgængelig service
Service er en æressag – uanset om vi afleverer til en kunde eller en kollega, gør vi os umage. Vores tilgængelighed er i top, og vi viser vores indstilling. Vi ser det positive i også svære situationer, og vi leder med lys og lygte efter lejligheder til at samle folk og fejre den gode serviceoplevelse.

Respektfuld åbenhed
Vi har respekt for og lytter til vores kunder og hinanden – vi er opmærksomme, venlige, præcise og ydmyge over for de mennesker, som vælger at sejle, samarbejde eller arbejde med os. Vi har tillid til hinandens hensigter og intentioner. Vi kommunikerer åbent og ærligt om selskabets økonomiske og organisatoriske tilstand, og vi involverer organisationen bredt i at løse problemerne.