Arctic Umiaq Line indgår et samarbejde med Naleraq Seasafari på Upernavik, Ukkusissat, Saattut og Ikerasak

Foto: Visit Greenland A/S

Arctic Umiaq Line anløber Uummannaq med Sarfaq Ittuk hver anden tirsdag fra Juni til Oktober i år, hvor Naleraq Seasafari vil være klar til at transfer passagerer fra og til Upernavik, Ukkusissat, Saattut og Ikerasak med Nanunnguaq (Targa 37).

Arctic Umiaq Line har et seks timers ophold i Uummannaq, hvor det er muligt for Naleraq Seasafari at udføre en cirkulær strækning fra Uummannaq via Ukkusissat, Saattut og Ikerasak tilbage til Uummannaq før AUL’s sydgående afgang.

Nordgående passagerer og post via Sarfaq Ittuk, som har en videre forbindelse til Upernavik har en eftermiddagsafgang med Naleraq Seasafari fra Uummannaq.

Sydgående passagerer og post fra Upernavik har en tidlig morgenafgang fra Upernavik med Naleraq Seasafari med ankomst til Uummannaq i frokosttiden, hvor man skifter til AUL’s Sarfaq Ittuk, som har en videre forbindelse mod Nanortalik via 17 bosteder langs kysten.

Det er også muligt for passagerer og post at tage direkte forbindelse fra Ilulissat til Upernavik dagen før transfermødet i Uummannaq, og en direkte forbindelse fra Upernavik til Ilulissat dagen efter transfermødet med Naleraq Seasafaris Nanunnguaq, som har base i Ilulissat.

Om samarbejdet fortæller Arctic Umiaq Lines adm. direktør, Jens-Jakob Sandgreen:

                             ”Dette samarbejde har længe været undervejs, som har indeholdt et marathon af spørgsmål. Jo større vi er, desto mere underlagt er vi. Det er vores ønske, at benytte vores nationale størrelse til at lade de regionale og lokale blomstre. I forhold til fisken, som er her året rundt, kan turismeerhvervet opleves følsomt med gentagende forbehold. Turisten hentes ikke som fisken, hvorfor det kan være uforudsigeligt for turoperatører, særligt udenfor Nuuk, at foretage forudsigelige investeringer. Et samarbejde som dette kan derfor måske have en grundlæggende effekt for videreudviklingen af turismeerhvervet i Grønland, hvor en regional båd kobler regionens bosteder med et nationalt skib, der kobler alle fem kommuner – i én koordineret booking for passageren og posten – til gavn for kystsamfundets velfærd og infrastruktur.”

Om samarbejdet fortæller Naleraq Seasafari medejer, Heidi Jensen:

                             ”Vi er glade for, at vi endelig lancerer samarbejdet. Det betyder meget for vores lokale forretning, at tilkoble os kystpassagerskibets trafik med endnu flere destinationer her i nordgrønland. Min mand og jeg håber, at dette samarbejde kan udvise hvordan fremtidens forbindelser og regioner kan udvikles sammen med lokale operatører. Vi oplever et stærkt sammenhold i nordgrønland, hvor Uummannaq Seasafari prioriterer turoplevelser i Uummannaq området, mens vi prioriterer destination til destination forbindelser samme dag og sandsynligvis Hotel Avani med landbaseret faciliteter for dem der venter og hviler. Vi er klar til at hjælpe.”

Bookingen foretages via Arctic Umiaq Line’s nye bookingportal, hvor du også kan se sejlplanerne for Sarfaq Ittuk og Nanunnguaq under ”Tidsplan”. Transfer samarbejdet mellem parterne er i perioden Juni til Oktober, 2024.